KIERUNEK: PRACA SOCJALNA

Opis studiów

Studenci kierunku PRACA SOCJALNA zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do analizowania i rozumienia złożonych problemów i kwestii społecznych, przeciwdziałania powstawaniu i konsekwencjom wykluczenia społecznego oraz podejmowania profesjonalnych interwencji socjalnych służących zwiększaniu inkluzji społecznej jednostek, grup i społeczności lokalnych.

Specjalności

Na kierunku PRACA SOCJALNA realizowane są cztery moduły przedmiotów specjalnościowych, które pozwalają indywidualizować ścieżkę rozwoju zawodowego. Są to:

 • Asystentura rodzinna i praca z rodziną;
 • Organizacja opieki i wsparcia dla osób starszych i z niepełnosprawnościami;
 • Organizowanie potencjału społeczności lokalnych i ich rozwój;
 • Integracja społeczna grup zagrożonych wykluczeniem.

Główne przedmioty

 • Wprowadzenie do pracy socjalnej
 • Teoretyczne podstawy pracy socjalnej
 • Metodyka pracy socjalnej
 • Diagnoza w pracy socjalnej
 • Problemy i zagrożenia społeczne
 • Nierówności społeczne
 • Instytucje pomocy społecznej i integracji społecznej
 • Umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej
 • Projekt socjalny

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku znają koncepcje teoretyczne i podejścia metodyczne w zakresie pracy socjalnej, potrafią dokonać prawidłowej oceny zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup społecznych i społeczności lokalnych oraz opracować kompleksowy plan pomocy. Są gotowi do odpowiedzialnego współuczestniczenia w projektowaniu i wdrażaniu działań służących rozwiązywaniu problemów społecznych. Absolwenci kierunku praca socjalna uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 i mogą być zatrudnieni w:

 • sektorze usług społecznych (m.in. ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach służby zdrowia, placówkach penitencjarnych, schroniskach dla nieletnich),
 • ośrodkach wsparcia (środowiskowych domach samopomocy, dziennych domach pomocy, placówkach dla bezdomnych i uzależnionych, ośrodkach opiekuńczych),
 • ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • instytucjach ekonomii społecznej,
 • organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem problemów wykluczenia społecznego,
 • prywatnych firmach świadczących usługi społeczne

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2 maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, WOS, historia

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

język polski, WOS, historia

Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze

Kategoria przedmiotuPoziom podstawowyPoziom rozszerzonyPoziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: rekrutes@uni.lodz.pl

Telefon: (42) 635 51 32

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

POW 3/5 90-255 Łódź

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności